Τιμοκατάλογος Από 01/10/12 - 30/06/13

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ    B O W L I N G  ΑΠΟ 01/10/13 ΕΩΣ 30/06/14
Δευτέρα Έως Παρασκευή Από 16:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Παιχνιδιού Κατ' Άτομο 3,00 €
Σάββατο, Κυριακή Και Αργίες Από 10:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Παιχνιδιού Κατ' Άτομο 3,50 €
Κάθε Παρασκευή Από 16:00 Έως Κλείσιμο για τις Γυναίκες Τιμή Παιχνιδιού Κατ' Άτομο 1,50 €
Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ    B I L L I A R D S  ΑΠΟ 01/10/12 ΕΩΣ 30/06/13
Δευτέρα Έως Παρασκευή Από 16:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Ανά Ώρα (Ελάχιστη Χρέωση  3,00€) 7,00 €
Σάββαρο, Κυριακή και Αργίες Από 10:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Ανά Ώρα (Ελάχιστη Χρέωση  3,00€) 7,00 €
Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ    P I N G - P O N G  ΑΠΟ 01/10/12 ΕΩΣ 30/06/13
Δευτέρα Έως Παρασκευή Από 16:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Ανά Ώρα (Ελάχιστη Χρέωση  2,50€) 5,00 €
Σάββαρο, Κυριακή και Αργίες Από 10:00 Έως Κλείσιμο Τιμή Ανά Ώρα (Ελάχιστη Χρέωση  2,50€) 5,00 €